T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırklareli Müftülüğü

26.08.2017

Kurban Hizmetleri

Değerli Kardeşlerim,

Mübarek Kurban Bayramı yaklaşıyor. 1 Eylül 2017 Cuma günü çifte bayram yaşayacağız inşallah.

İçerisinde pek çok sembol, anlam ve değer taşıyan kurban ibadeti sadakatin, Allah’a itaat ve teslimiyetin göstergesidir.

Hali vakti yerinde olan müminler her Kurban Bayramı’nda Cenab-ı Hakk’a bağlılıklarını bir kez daha ifade ederken, hak ve hakikat için her türlü fedakârlığı yapabileceklerini de göstermiş olurlar.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Kurban ile ilgili olarak âyet ve hadislerde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluğunu ifade etmiş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim (as) ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine, malını Allah rızâsı için harcama alışkanlığını kazandırır, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma kültürünü geliştirir, onu cimrilik hastalığından ve dünya malına tutkunluktan da kurtarır. Fakirin de Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Şehirleşmenin artması, iletişim ve ulaşım imkânlarının gelişmesi kurban ibadetini bugün daha farklı boyutlara taşımıştır.

Kent şartlarında bireysel olarak kurban kesmenin zorluğu vekâletle kurban organizasyonlarına olan ilgiyi artırmıştır. Bu durum hayır hizmetleri için çalışan resmî ve sivil kuruluşlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sebeple ülkemizde kurban ibadetinin dinimizin emrettiği ölçülere, aynı zamanda gerekli sağlık ve çevre şartlarına uyularak gönül rahatlığı içerisinde yerine getirilebilmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır.

Kurbanla ilgili iş ve işlemler, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarih ve 2001/3214 sayılı kararı gereği oluşturulan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu”nca yürütülmektedir.

Karar kapsamında taşra teşkilatında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan  İl ve İlçe Kurban  Hizmetleri Komisyonunca  hizmetleri yürütülmekte ve bu hizmetlerin sekreteryasını müftülükler yapmaktadır.

İl ve İlçe Komisyonları , kurban hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almakta ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için teşebbüslerde bulunmaktadır.

Ülkemiz çapında Kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri ve Kurban İbadeti ile ilgili tüm soru ve cevalapları https://kurban.diyanet.gov.tr/ isimli adreste bulabilirsiniz.

Kurban Bayramınızı tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Hüseyin DEMİRTAŞ

Kırklareli Müftüsü