T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırklareli Müftülüğü

06.02.2017

Mehmet ÇAĞLAYAN (1976-1978)

Hicri 1339 (Milâdî 1923) yılında Muş iline bağlı Ortakent köyünde dünyaya geldi. Çocukluk dönemi merhum babası Molla Mustafa Efendi’nin medresesinde ve geniş bir ilim çerçevesinde geçti.

Yörenin saygın fakihlerinden olan Çağlayan, babasının yanında Kur’an-ı Kerim, lugat, sarf ve nahiv ilimleri bir müddet okuduktan sonra, Bitlis ilinin Nurşen Medresesine gitti. Merhum Şeyh Takıyuddin ve Şeh Maşuk Efendilerinden ders aldı. Dokuz yıl aralıksız yoğun bir eğitim devresinden sonra askere gitti. Askerlikte ara verdiği dört yıllık zamanı telafi etmek ve unutulanları yenilemek için askerlik dönüşü sıkı bir çalışmaya başladı. Bu dönemde merhum Muğakom’lu İbrahim Efendi, Muhammed Mahfuz Efendi Yusuf Efendi gibi birçok tanınmış âlimin yanında (Allah cümlesine rahmet eylesin) eğitimini sürdürdü. Bu arada Fıkıh, Tefsir ve Hadis ilimlerinde araştırmalar yapmak üzere halkından Müslüman bulunan ülkeleri gezip, saygın ilim adamlarının ders halkalarına katıldı.

1949 yılında merhum pederi vefat edince, Kıyık Köyünde bulunan babasının medresesine dönerek 1954 yılına kadar çalışmalarını burada sürdürdü.

Bilâhare Müftü olup değişik yerlerde görev yaparak 1979 yılında Niğde’den emekli oldu. Halen İstanbul’da ikamet edip, on çocuk babasıdır.

Değişik türdeki eserleri ve risale halindeki fetvaları mevcuttur.

Eserlerinden yayınlananlar şunlardır:

İslam’da Mezhepler,  İslam’da Eğitim, İslami Harekette ulema, Ehli Sünnet ve Akaidi, Fıkıh ve İçtahad (soruşturma), Ehli Sünnet Soruşturması, Şark Uleması.

Yayınlanmayan eserleri ise, Şafi Tabakatı, (Mukayeseli) İslam ve Çağdaş Hukuk, İslam Hukukunda Sünnetin Yeri, gibi bazı çalışmaları sayılabilir. Bu çalışmalarının yanında İslam Hukukunda Sünnetin Yeri gibi bazı çalışmaları sayılabilir Bu çalışmalarının yanında değişik dergi ve gazetelerde de yazıları çıkmaktadır.