07.03.2024

VEKİL İMAM-HATİP SÖZLÜ SINAV İLANI

T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ

                                                 İl Müftülüğü

 

Sayı : 47568844-902-

06.03.2024

Konu : Vekil İmam-Hatip Sözlü Sınav İlanı

D U Y U R U

 

İlgi :

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

 

b) DİB Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık

kadrolarına atanma ve bu kadroların kariyer basamaklarında yükselme Yönetmeliği.

 

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

 

d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

 

e) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03.11.2014 tarihli ve 94013213.903.6066 sayılı yazısı.

 

İlimiz Kofçaz İlçesi Kocatarla Köyü Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta iken KYK’da geçici görevlendirme sebebiyle görevinden (geçici süreyle) ayrılan Mustafa Tahsin YASAN’ın yerine 2023 yılı DHBT Sınavı sonuçuna göre açıktan vekâleten atama yapılmasının tespitini ve sıralamasını yapmak üzere ilgi (e) yazı uyarınca mülakat sınavı yapılacaktır.

 1. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

 3. Her iki unvan için de en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

 4. 2023 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

 5. İmam Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 6. Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım veya sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Ek-1 form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

2- 2023 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

 1. Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

 2. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

 4. Varsa Hafızlık Belgesi aslı ve fotokopisi.

7- Askerlik Belgesi

8- Adli Sicil Kaydı

 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. 2- Belgegeçer ile başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir.

3- Müracaatlar en geç 20.03.2024 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. SINAV İŞLEMLERİ

 1. Adaylar, 21.03.2024 tarihinde saat 09:00’da T.C kimlik no’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) birisi ile İl Müftülüğünde hazır bulunacaklardır.

 2. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 1. SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün kirklareli.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Atama yalnız mülakat puanı esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacaktır. Acil ihtiyaç duyulması durumunda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması tamamlananlar arasından sıra gözetmeksizin atama yapılabilecektir.

 2. Başarılı olup aynı puana sahip olanlarda; öğrenim durumu yüksek olana, sonra hafız olana, daha sonra DHBT puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

 3. Atama başarılı olduğu unvana Vekil İmam Hatip göre yapılacaktır. Ancak Vekil

 1. DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

 2. Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

 3. Bu sınav, aşağıda ilan edilen kadro için olup daha sonraki dönemlerde, yeni yerler için ihtiyaç olması durumunda, bu sınavda başarılı olup da yedek olanlar yeni bir sınav açılana kadar görevlendirilebilecektir.

 

 

 

 

 

İlk Müracaat tarihi : 06.03.2024

Son Müracaat tarihi : 20.03.2024

Sınav Tarihi ve Yeri : 21.03.2024 Perşembe 09:00 / Kırklareli İl Müftülüğü

 

 

06.03.2024

                                                                                                                       Yusuf EVİŞ

                                                                                                                         İl Müftüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N.

Kadro Unvanı

Sınıfı

Görev Yeri

Kadro Nedeni

Süre

 

 

 

1

 

 

Vekil İmam Hatip

 

 

 

D.H.S

 

 

Kofçaz

Kocatarla Köyü Camii

İmam Hatip Mustafa Tahsin YASAN’ın 25.02.2024

tarihinde Kredi Yurtlar Kurumunda manevi rehber olarak geçici

görevlendirilmesi sonucu boşalan kadro.

Asıl görevlinin görev suresi 25.08.2024 tarihinde sona erecek olup görev süresi uzatılabilir.