17.08.2022

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SÖZLÜ SINAVI

T.C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

2022 - 2023 Öğretim Yılı Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

İlgi :         

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönerge ve Yönetmeliği.
 4. Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarihli ve E-94013213-900-1526038 sayılı yazısı.
 5. Diyanet İşleri Başkanlığının 02.02.2022 tarihli ve E.28873483-254.01-2124123 sayılı yazısı.
 6. Diyanet İşleri Başkanlığının 17.08.2022 tarihli ve E.28873483-254.01-2752500 sayılı yazısı.

   

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ve Yaz Dönemi için Ek-1 listedeki İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur'an Kurslarında görevlendirilmek üzere İl Müftülüğümüzce “Sözlü Sınav” ile "Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi” (ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

 1. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. İmam Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
 4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 5. 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak, KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlardan müracaat edenler öncelikli olmak şartıyla ihtiyaç olması durumunda istihdam etmek üzere KPSS(DHBT) sınavına girip 60 ve altında puan alanlar da sözlü mülakata başvurabileceklerdir. Sıralamada sözlü puanı yüksek olana öncelik verilerek görevlendirmeler yapılacaktır
 6. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
 7. Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 1.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Dilekçe, Ek-2 (İl Müftülüğünden temin edilecek.)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı başvurana iade edilecektir.)
 4. 2020 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 5. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı başvurana iade edilecektir.)
 6. Vesikalık fotoğraf.(1 adet)
 7. 4-6 yaş grubuna görevlendirilecekler için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;
  1. İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,
  2. İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru yapmak isteyenler en geç 31.08.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne veya en yakın İlçe müftülüklerine şahsen veya posta yoluyla müracaat edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. SINAV İŞLEMLERİ
 1. Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet belgelerinden birisini yanlarında bulunduracaklardır.
 2. Adaylar sınava listedeki sıraya göre alınacak olup giriş sırasını belirtir liste sınav salonu kapısına asılacaktır. Sınava geç geldiği için sırasını kaybedenler en sonda sınava alınacaklardır.
 1.     SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 1. Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://kirklareli.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
 4. Puanların eşit olması halinde sıralama 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
 5. Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırayla görevlendirilebilecektir.
 6. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.
 1.   DİĞER HUSUSLAR
 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 2. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
 3. Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

 

Son Müracaat Tarih ve Saati : 31.08.2022 Çarşamba 17:00

Sınav Tarihi ve Yeri               : 01.09.2022 / Kırklareli İl Müftülüğü

Sınav Saati                             : İlçede görev yapmak üzere başvuru yapanlar için 09.00

: Merkezde görev yapmak üzere başvuru yapanlar için 14.00


Yusuf EVİŞ

İl Müftüsü

 

EK-1

 KIRKLARELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ KUR'AN KURSLARI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N

İl

İlçe

Unvan

Hafızlık

İhtiyaç Odaklı

(Kadın)

4-6 Yaş

(Kadın)

 

Kırklareli

Merkez

Kuran Kursu Öğreticisi

1 Kadın

7

10

 

Kırklareli

Babaeski

Kuran Kursu Öğreticisi

0

6

1

 

Kırklareli

Demirköy

Kuran Kursu Öğreticisi

0

3

2

 

Kırklareli

Kofçaz

Kuran Kursu Öğreticisi

0

2

0

 

Kırklareli

Lüleburgaz

Kuran Kursu Öğreticisi

2 Erkek

10

10

 

Kırklareli

Pehlivanköy

Kuran Kursu Öğreticisi

0

1

1

 

Kırklareli

Pınarhisar

Kuran Kursu Öğreticisi

0

3

1

 

Kırklareli

Vize

Kuran Kursu Öğreticisi

0

1

0

Toplam

3

33

25

 

Ek 2- Başvuru Dilekçesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ