T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırklareli Müftülüğü

18.01.2018

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAVI

 

T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı   :47568844-902.03- 84                                                       18/01/2018
Konu  : Geçici Kuran Kursu Öğreticiliği Sınavı

DUYURU           

İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarında ihtiyaç duyulması halinde görevlendirilmek üzere, ek ders ücreti karşılığı talipliler arasından Geçici Kuran Kursu Öğreticisi seçimi sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen  şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3-   En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4-   2016 yılı KPSS  (DHBT) 60 ve üzeri puan almış olmak ,(Müracaat olmadığı durumda 60 altı puan alanlarda başvurabileceklerdir).

5-   Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİBELGELER

1- Dilekçe

2- T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4- 2016 yılı KPSS  (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6-4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında  ayrıca;

a-İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği)Belgesi,

b- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası,( Sertifikalar 19.01.2017 tarihinden önce olması)

c- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

7-Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

 BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler en geç 31/01/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.
2-   Belgeleri  eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
3- Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 4-6 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci  bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

 

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://kirklareli.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir,  adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-   Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı   sayılacaktır.

3-Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek  olandan  başlamak  üzere  başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak  belirlenecektir.

4-Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,  bu  puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre   yapılacaktır.

5- Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği  ilçede 2017-2018 eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadar ihtiyaç  olması  durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırayla  görevlendirilebilecektir.

6-Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

 

DİĞER HUSUSLAR

1-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

3- Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

 

 

                 (İMZA)

Hüseyin DEMİRTAŞ

İl Müftüsü

                                                                                  

                                                                                       

SINAVKONULARI                                                                                                                                                                                                                         1-   Kur’an-ı Kerim                                                                           

2-   Temel İlmihal Bilgisi                                                                           

3-   Pedagojik Formasyon Bilgisi      

 

 

İlk Müracaat Tarihi  : 17.01.2018
Son Müracaat Tarihi : 31.01.2018
Sınav Tarihi  ve Yeri:  01 Şubat 2018 başlayıp bitene kadar. - İl Müftülüğü

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________

Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 20   39020 KIRKLARELİ                                                                                       Bilgi İçin: Abdullah ÖZ - Memur                                                              

Tel: (0288) 214 30 94       Faks: (0288) 214  12  93      e-posta: kirklareli@diyanet.gov.tr