T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Geçiçi Öğretici Sınav İlanı

Geçiçi Öğretici Sınav İlanı

T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü


 

Sayı     :47568844-903.02-1172                                                                               18/08/2017

Konu  : 2017-2018 Eğitim ÖğretimYılı Geçici
Kur’an Kursu ÖğreticisiAlımı.

 

DUYURU

 

İlgi      a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

             b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10.  Maddesi.

             c)Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları yönergesi.

            d)Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 28.04.2016 tarihli ve E-23263 sayılı  yazısı.

 

İlimiz ve İlçe Müftülükleri tarafından açılacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kur’an Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi sınavı yapılacaktır.

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen  şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3-   En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4-   2016 yılı KPSS  (DHBT) 60 ve üzeri puan almış olmak,

5-   Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİBELGELER

1-Dilekçe, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)

2-   T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4-   2016 yılı KPSS  (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6-4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında  ayrıca;

a-İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği)Belgesi,

b- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası,( Sertifikalar 19.01.2017 tarihinden önce olması)

c- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

7-Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

 

BAŞVURUİŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler en geç 31/08/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.
2-   Belgeleri  eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
3- Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 4-6 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

SINAVİŞLEMLERİ

1- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci  bir sınav hakkıverilmeyecektir.

 

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://kirklareli.diyanet.gov.tradresinden ilan edilecektir,  adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

2-   Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı   sayılacaktır.

3-Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek  olandan  başlamak  üzere  başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak  belirlenecektir.

4-Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,  bu  puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre   yapılacaktır.

5- Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği  ilçede 2017-2018 eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadar ihtiyaç  olması  durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırayla  görevlendirilebilecektir.

6-Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

 

DİĞER HUSUSLAR

1-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

3- Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

 

 

 

SINAVKONULARI                                                                                   (IMZA)

1-   Kur’an-ı Kerim                                                                            Hüseyin DEMİRTAŞ

2-   Temel İlmihal Bilgisi                                                                            İl Müftüsü

3-   Pedagojik Formasyon Bilgisi      

 

 

 

İlk Müracaat Tarihi  :  18/08/2017
Son Müracaat Tarihi : 31/08/2017

Sınav Tarihi  ve Yeri: 7-8 Eylül 2017- İl Müftülüğü

İLÇESİ

4-6 YAŞ

YETİŞKİN

Merkez

5

15

Babaeski

2

5

Demirköy

1

1

Kofçaz

-

2

Lüleburgaz

4

25

Pehlivanköy

-

1

Pınarhisar

1

-

Vize

2

1

TOPLAM

15

50