T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Lüleburgaz Müftülüğü

10.02.2020

LÜLEBURGAZ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

LÜLEBURGAZ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

LÜLEBURGAZ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. Kompozisyon Alanında Yarışmaya Katılan Eserler İçin, 1. “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi beklenmektedir. 2. Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir. 3. Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu ortaokulun adının yazması şarttır. 4. Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 6.Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
7-Başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduğunu belirtir belge ve Müftülükten temin edecekleri imzalı Veli Muvafakat Belgesini teslim edeceklerdir. 8. Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır.
1) Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü - 20 Puan 2) Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü-20 Puan 3) Kullandığı dilin akıcılığı - 20 Puan 4) Kompozisyonda özgünlük - 20 Puan 5) Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk - 20 Puan B. Resim Alanında Yarışmaya Katılan Eserler İçin; 1. Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy ” teması ile bağlantılı olması beklenmektedir. 2. Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35x50 boyutlarında olmalıdır. 3. Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır. 4. Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirerek teslim edilmesi gerekmektedir. 5. Katılımcılar eserlerin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 6.Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir. 7-Başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduğunu belirtir belge ve Müftülükten temin edecekleri imzalı Veli Muvafakat Belgesini teslim edeceklerdir. 8. Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır. 1) Konuyu resimde ifade edebilme gücü - 20 Puan 2) Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü - 20 Puan 3) Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu - 20 Puan 4) Resimde özgünlük - 20 Puan 5) Resimde görsellik - 20 Puan C. Ödüller
Yarışmada ilk üçe giren eserler için ayrı ayrı sahiplerine İlçe Müftülüğünce imkânlar ölçüsünde ödüllendirme yapılacak ve birinci seçilen eserler İl Müftülüğünde yapılacak yarışmaya gönderilecektir.
NOT :
1. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır. 2. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.