22.10.2021

Gençlik Bilgi Yarışması Usul ve Esaslar

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

 1. Ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışması 19 Şubat 2022 tarihinde
  saat 14:00’te çevrim içi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden
  gerçekleştirilecektir.
 2. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla
  gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular söz konusu site üzerinden
  yapılacaktır.
 3. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan Hz. Muhammed’in Hayatı (Prof. Dr. Casim Avcı - Mevlana İdris) adlı eserden sorumlu olacaklardır.
 4. Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış bürolarından söz konusu eseri temin edebileceklerdir. Ayrıca dileyen yarışmacılar söz konusu esere https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=2286 adresinden PDF formatında ulaşabileceklerdir.
 5. T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler de herhangi bir ortaokula kayıtları bulunması halinde yarışmaya başvurabileceklerdir. Ancak açıköğretim öğrencilerinden doğum tarihi 01 Ocak 2007 öncesi olanlar yarışmaya başvuru yapamayacaklardır.
 6. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.
 7. Yarışma neticesinde her ilden ilk üçe giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile il müftülükleri tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir:
  - İl birincisine: 500 TL
  - İl ikincisine: 300 TL
  - İl üçüncüsüne: 200 TL
 8. Türkiye geneli sıralamada ilk 10 içerisine giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile aşağıdaki ödüller verilecektir:
  - Birinciye: 10.000 TL
  - İkinciye: 7.500 TL
  - Üçüncüye: 5.000 TL
  - Dördüncüye: 2.500 TL
  - Beşinciye: 1.000 TL
  - Altıncıya: 1.000 TL
  - Yedinciye: 1.000 TL
  - Sekizinciye: 1.000 TL
  - Dokuzuncuya:1.000 TL
  - Onuncuya: 1.000 TL
 9. Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
 10. Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynı adresten katılımcılar doğru-yanlış yaptıkları soruları görebileceklerdir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve Sıralaması, doğru işaretlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına ulaşarak yarışma sonucunu öğrenebilecektir.
 11. Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam edeceğinden dolayı sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.
 12. Yarışma sırasında yeni sekme açıldığı takdirde yarışma sonlandırılacaktır. İnternetten kaynaklı aksaklıklar ya da bilgisayar kullanımlı hatalardan dolayı yarışmacının sınavdan atılması vb. durumlarda tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 13. Yarışma 14.00’da başlayıp 15.20’de son bulacaktır. Yarışma 50 sorudan oluşup her bir soru eşit puana sahip olacaktır. Sorularından birinin veya birdenfazlasının sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir aday iptal edilen soruyu doğru cevaplamış kabul edilecektir.
 14. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır. Yarışma sonunda “bitir” butonuna basmak suretiyle yarışmadan çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyeceklerdir.
 15. Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecektir.
 16. Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır.