16.09.2021

“AHİLİK VE HELAL BİLİNCİ” TEMALI RESİM VE KISA FİLM/VİDEO YARIŞMASI

Kırklareli Müftülüğü gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde ideal düzeyde Ahilik ve Helal Bilinci”nin oluşmasına katkı sunmak amacıyla resim ve kısa film yarışması düzenliyor.

YARIŞMA ŞARTLARI:

1- Resim yarışmasına sadece ortaokul öğrencileri; kısa film ve video yarışmasına ise sadece lise öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

2- Son başvuru tarihi 4 Ekim 2021. Başvurular il ve ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecek.

3- İl müftülüklerince dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller:

Resim yarışması için birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL;

Kısa film ve video yarışması için birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL şeklinde olacaktır.

4- Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, müftülüklerce bir yıl muhafaza edilecektir. Her iki alanın il birincileri il müftülüklerince Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

5- Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul ve lise) olduklarını belirten belgeyi ve T.C. kimlik karlarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca her bir öğrenci, velisi tarafından imzalanmış, “Velisi bulunduğum ……………..’nın müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına; adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi müftülüğe teslim etmek zorundadır. Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.

6- Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır.

7- Yarışmaya katılan eserlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

8- Yarışmaya gönderilen bütün eserler Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek organizasyonlarda ayrıca bir bedel ödenmeksizin kullanılabilir.

9- Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, basılı, görsel, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen haklarının kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.

10- Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının ve müftülüklerin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

11- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jürinin kararları geçerlidir.

12- Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

 

1

Konuyu ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Eserde kullandığı tekniğin uygunluğu

20 Puan

4

Özgünlük

20 Puan

5

Görsellik

20 Puan

13- Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;

 • Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Ahilik ve Helal Bilinci” teması ile bağlantılı olması beklenmektedir.

 • Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olmalıdır.

 • Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.

 • Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına veya resim için üretilmiş özel koruyucu materyale yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

  Video alanında yarışmaya katılan eserler için;

 • Yarışmaya her türlü (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel vb.) kısa film/video ile başvurulabilir.

 • Eserler jenerikle birlikte en fazla 3 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları en az 1920x1080 çözünürlüğünde olmalıdır.

 • Eserlerin dili Türkçe olmalıdır.

 • Kısa film ve videoların sonunda “Diyanet İşleri Başkanlığı” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Logosu” yer alacaktır.

 • Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içeriğe yer verilmeyecektir.

 • Animasyon kısa film birden fazla kişi veya tüzel kişiler tarafından yapılmış ise, ekip halinde katılım sağlanabilir. Bu durumda, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilerek bu kişi tarafından telif formu doldurulmalıdır.

 • Eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Katılımcı eseri oluşturan özgün iş, senaryo, karakterler, yönetmenlik, hareketli-hareketsiz tüm görüntüler, müzik, işitsel ve benzeri içerikleri dâhil tüm unsurların haklarına sahip ve/veya hak sahiplerinden gerekli izinleri almış olmalıdır. Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını ve sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder. Başkanlık telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.